Beskrivning

Lindkoski är ett finskt namn med sl. -koski ’fors’. Fl. är svårare att tolka. Formellt och sakligt kan linna ’borg’, lintu (Korhonen o. Kuvaja 1995:36) ’fågel’ och kanske linko ’slunga’, vanligt i sydtavastländska bebyggelsenamn, komma i fråga. Uusi suomalainen nimikirja, Harling-Kranck 1995:80 f.

Källor

Korhonen, Mikael, Kuvaja, Christer, 1995: Lappträsk historia. Två språk – en kommun.

Harling-Kranck, Gunilla, 1995: Ortnamnen i Lappträsk. I: Korhonen, Mikael, Kuvaja, Christer: Lappträsk historia. Två språk - en kommun, s. 61–91, 785–788. Utg. Lappträsk kommun. Jyväskylä.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Linkoskeby 1540

Lijnkoskeby 1543

Linkoski 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.