Beskrivning

Bynamnet Rip, fi. Riipi är säkerligen ett tillnamn, måhända ytterst ett mansnamn av germanskt ursprung. Mycket talar dock för att sv. Grip är utgångspunkten. Uusi suomalainen nimikirja.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Östermark

Äldre belägg

Lauri Riipi 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.