Beskrivning

Det svenska namnet på Horonkylä.

Bebyggelsenamn i Östermark

Andra språk

Finska: Horonkylä

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.