Beskrivning

Socken på Karelska näset. Namnet uppträder redan under medeltiden och står kanske i motsats till en äldre kyrka inom socknen. Sirkiä 1955:28 f.

Namnelement

kyrka Ordet kyrka ingår som fl. i en mängd namn av olika slag. Det kan vara fråga om platser där en kyrka står eller har stått eller t.o.m. endast varit synlig på avstånd eller om mark som tillhör eller har tillhört kyrkan. Namnet Kyrkbyn har ofta ersatt ett äldre namn som blivit namn på en socken.

ny Namn med fl. Ny- står ofta om också inte alltid i kontrast till namn med fl. Gammal-.

Källor

Sirkia, K., 1955: Uusikirkko muistelmina ja kuvina. Vammala.

Bebyggelsenamn i Nykyrka

Andra språk

Finska: Uusikirkko

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.