Beskrivning

Lokalt: fi. Orismala. Orisberg är ett f.d. bruk, grundat 1659, och större jordegendom i Orismala by, till vars namn brukets är bildat. Bynamnet har diskuterats av Karsten (1921:109 f.), men utan övertygande resultat. De äldsta beläggen är Ormala (1543 –), senare Orimala (1546 –), Orismala (1575–), Orsmala (1581–), allt enligt Karsten. Möjligen till ori, orih, oris ’hingst’ m.m. Jfr Uusi suomalainen nimikirja: Ora, Suomen sanojen alkuperä.

Källor

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 556. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimituksia 62. Helsinki 1992 –.

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Storkyro

Äldre belägg

Orisberg Bruuck 1699

Andra språk

Finska: Orismala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.