Beskrivning

Brahestad grundades 1649 av generalguvernören över Finland, greve Per Brahe d.y. Stadens namn var i början Salo, efter socknen, men från 1652 Brahestad efter grundaren. Uppslagsverket Finland. Det finska namnet Raahe är av samma ursprung. Thors 1949b:28.

Källor

Uppslagsverket Finland. 1–3. Helsingfors 1982–85.

Thors, Carl-Eric, 1949b: Stadsnamnen i Finland. En översikt. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1949, s. 23–29.

Bebyggelsenamn i Brahestad

Andra språk

Finska: Raahe

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.