Beskrivning

Namn på -inki är inte ovanliga på finskt område. Suffixet är väl ett lån från germanskt språk. Om namnet ursprungligen har avsett den relativt stora sjön Röringe, såsom Karsten m.fl. har tänkt sig, är väl något osäkert. Karsten 1921:172, 274, 1923:235. Virrankoski tänker sig att namnet syftar på stenblock på platsen (1961:721). Måhända ligger också här ett tillnamn bakom ortnamnet. Suomalainen paikannimikirja bedömer Röringe som finskt och syftande på försumpat vatten.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Virrankoski, Pentti, 1961: Kokkolan pitäjän yläosan historia. Keski-Pohjanmaan historia. V. Kokkola.

Bebyggelsenamn i Röringe (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Vetil (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Röringe by 1547

Röringh

Röringe 1548

Andra språk

Finska: Räyrinki

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.