Beskrivning

Ort och sjö. Måhända är slutdelen en sammandragning av -järvi, lapskt -jaure (Nissilä 1962a:94). Fl. kan vara ena, fi. ina ’en sorts not’ (Lönnrot). Ordet är väl belagt även i Österbottens svenska dialekter (Ordbok över Finlands svenska folkmål). Om det är svenskt eller finskt till ursprunget har inte blivit klarlagt (Suomen sanojen alkuperä). Suomalainen paikannimikirja: Möjligen från något försvunnet fornspråk liksom vissa andra sjönamn i Finland.

Källor

Ordbok över Finlands svenska folkmål. Utgiven av Forskningscentralen för de inhemska språken, 1982 –. Helsingfors.

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 556. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimituksia 62. Helsinki 1992 –.

Lönnrot, Elias, 1874, 1880: Finskt-svenskt lexikon. Helsingfors.

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Nissilä, Viljo, 1962a: Suomalaista nimistöntutkimusta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 272. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Enare

Andra språk

Finska: Inari

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.