Beskrivning

Karvat är ett ovanligt namn, som utom i Oravais finns i Villnäs (Karvatti, by) och Raumo (en ö) samt kanske i Nådendal (Karvetti, by). Man vågar anta att det är personsyftande och att det kanske finns ett historiskt samband mellan Karvat i Oravais och (något av) de andra namnen. Åbotrakten har flera namn med ändelsen -tti eller liknande. Fi. karva betyder ’kroppshår’ men kan också avse något slags växtlighet. Jfr Karvsor. Vahtola vill se ett samband mellan Karvatti i Villnäs och det forntyska personnamnet Gariwald o. likn. (1983:269).

Källor

Vahtola, Jouko, 1983: En gammal germansk invandring i Finland i bynamnens belysning. I: Historisk tidskrift för Finland.

Bebyggelsenamn i Oravais (historisk kommun)

Äldre belägg

Karfwatz by 1463

Karffwata 1504 (B. Åkerblom 1971:21)

Karuatt 1543

Karvatt 1544

Karuat 1547

Karffuattby 1548

Karffwatt 1549

Se även

Karvsor Vörå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.