bolstad

Namnen på -bolstad har en utbredningsbild som mycket påminner om den som boda har. De flesta bynamnen av detta slag förkommer i Ålandsområdet. I östra Nyland och Österbotten saknas namn med denna slutled. Till Finland har namntypen spritts från Svealand. Namnelementet bolstad förekommer också i Norge. Betydelsen har varit föremål för många diskussioner. Ordet ingår i både ägonamn och bynamn, och tvivel kan knappast råda om att ägorna är primära i förhållande till bebyggelserna. Fl. i namnen är sällan ett personnamn. Hellberg har utgående från Åland utvecklat teorin att namnen åsyftar platser där spår av gammal bebyggelse funnits. Harling-Kranck finner det sannolikare att ägonamnen har syftat på samägda ängar och att ett samband med bolens beskattning kan antas. Ordet som sådant är en sammansättning av bol som beteckning för en bebyggelseenhet och stad ’ställe’. Thors 1953a:15 f., Hellberg 1987:142 ff., Harling-Kranck 1990:85 ff.

Förekomster

Åland

Hammarland: Bredbolstad , Lillbolstad , Posta Finström: Enbolstad , Tärnbolstad , Torrbolstad Geta: Kodbolstad Sund: Brännbolstad , Högbolstad , Strömbolstad

Åboland

Pargas: Bollstad

Nyland

Esbo: Källbolstad Ingå: Bollstad Karis: Björnbollstad , Mjölbolsta Pojo: Bollstad , Trädbollstad Sjundeå: Bollstad

Kartan kommer att få svensk text inom kort.