Beskrivning

Uppträder som by endast på 1500-t., men namnet lever kvar på ett hemman i Hjortö. Det syftar troligen på att platsen är belägen i en dal.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Äldre belägg

Daal 1581

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.