karl, karle

Förleden Karl(e)- påträffas både i natur- och bebyggelsenamn. Bynamn med denna förled finns i alla de fyra landskapen med finlandssvensk bebyggelse. Lars Hellberg har i flera omfattande studier fördjupat sig i namnens bakgrund och innebörd. Han menar att de har betecknat gårdar där ”kungens karlar”, något slags vaktmanskap, har varit placerat under vår medeltid (Hellberg 1950, 1984, 1987). Namntypen förekommer också utanför Norden. Dess förekomst i England har diskuterats av Karl-Inge Sandred (1997). Här tycks ett samband med en urgammal maktstruktur kunna skönjas. Möjligheten att en del namn med denna fl. i skärgården avser något slags sjömärke har framkastats (LEX).

Förekomster

Åland

Kökar: Karlby

Nyland

Borgå: Karleby

Österbotten

Karleby: Karleby Karlö: Karlö Nykarleby: Nykarleby Pedersöre: Karby

Satakunta

Ulvsby: Karlsmark

Karelen

Kymmene: Karleby

Kartan kommer att få svensk text inom kort.