ström

Ett osammansatt Strömma förekommer fem gånger, Ström en gång och sl. -ström fem gånger i bynamnsmaterialet. Slutvokalen i det förstnämnda är det ursprungligen plurala -a (se namnelementet -a), antingen med från början plural syftning (flera strömmar) eller infört efter mönster av andra namn. Ordet ingår i ca 800 namn på sund och bäckar i Finland. Hellberg 1987:192, LEX.

Förekomster

Åland

Hammarland: Strömma Finström: Finström , Strömsvik Geta: Grävström Saltvik: Strömma Sund: Strömbolstad

Åboland

Korpo: Strömma

Egentliga Finland

Bjärnå: Strömma Gustavs: Strömma Sagu: Strömsböle

Nyland

Borgå: Strömsberg Ingå: Ström Kyrkslätt: Strömsby Pernå: Strömslandet Snappertuna: Strömsö Strömfors: Strömfors

Österbotten

Nykarleby: Strömmen

Satakunta

Raumo: Raumo , Raumo landskommun

Karelen

Veckelax: Strömsby

Kartan kommer att få svensk text inom kort.