boda, bo

Denna slutled uppträder i 22 bynamn som -boda och dessutom några gånger nersliten till -bo. Talrikast är namnen på Åland, men de glesnar österut och upphör efter västra Nyland. I Österbotten saknas bynamn av detta slag. Formen på -a är ursprungligen en pluraländelse men har omvandlats till suffix (se -a). I skärgården synes namnen i främsta rummet ha åsyftat sjöbodar, men i Sverige har de sammankopplats med fäbodväsendet, och samband med fäbodar har antagits också i Finland. Också bodar på avlägsna slåttermarker och förvaringsbodar av olika slag kan tänkas åsyftade. I Hälsingland synes liknande namn ha åsyftat hus som man bott i om sommaren (Brink 1984:81), måhända även annorstädes. Namntypen har varit i bruk från vikingatiden och långt framåt. De finlandssvenska bynamnen härstammar säkerligen från vår medeltid. Namnexempel: Brännboda, Hastersboda, Vessingsboda, Skogboda, Boda, Bo(d)näs. Förleden i namn på -boda är ofta ett personnamn. Thors 1953b, Hellberg 1987:123, Ståhl 1970, Pamp 1988:50 f.

Förekomster

Åland

Eckerö: Finbo Hammarland: Boda Saltvik: Borgboda Lemland: Granboda , Knutsboda , Vessingsboda Lumparland: Norrboda Föglö: Björsboda , Granboda , Hastersboda , Skogboda , Sonnboda Kökar: Överboda

Åboland

Dragsfjärd: Björkboda , Hammarsboda Kimito: Helgeboda Pargas: Boda , Skråbbo Västanfjärd: Brännboda

Egentliga Finland

Gustavs: Boda Kustö: Ämboda Åbo: Åbo

Nyland

Borgå: Boe Esbo: Bodom Kyrkslätt: Bobäck , Bodkulla Pojo: Bockboda Snappertuna: Gammelboda , Nyboda

Kartan kommer att få svensk text inom kort.