Beskrivning

Estböle hör numera till Åminne by. Fl. är folkbeteckningen est, sl. böle. Byn har möjligen uppkommit genom utflyttning från Skavistad, som under medeltiden lydde under Padis kloster i Estland. Namn med fl. Est- är inte ovanliga i södra Finland.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Eijsteböle 1552

Estbölle 1577

Se även

Åminne Pojo

Skavistad Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.